Irene Veneziano

Il Mag 26, 2013 17:00

Musiche di Clementi, Puccini, Schumann

Incontri Musicali - Prossimi eventi

 • Mag , 2024
  17:00
  Magdalene Ho
  Musiche di Mozart, Faurè, Brahms
 • Mag , 2024
  17:00
  Duo Becker
  Musiche di Schubert, Mendelssohn, Rachmaninoff
 • Giu , 2024
  17:00
  Peng Lin
  Musiche di Beethoven, Debussy, Schumann
 • Giu , 2024
  17:00
  Trio Hermes
  Musiche di Schumann, Mendelssohn Hensel