Spira mirabilis

Il Luglio 23, 2009 21:00
Luogo Teatro Greco

F. Mendelssohn Bartholdy - Sinfonia n. 3 “La Scozzese”